جبر و معادله

ف1

حل معادله درجه 4 با تغییر متغیر(تبدیل به معادله درجه 2)

اگر یک معادله درجه 4 بصورت ax4 + bx2 + c = 0 به ما بدهند که حل کنیم احتمالا در نگاه اول شوکه میشویم، که چگونه می توانیم این معادله درجه 4 را حل کنیم، در حالی که ما تا به حال فقط معادله درجه 2 را خوانده ایم. قطعا این جمله را می …

حل معادله درجه 4 با تغییر متغیر(تبدیل به معادله درجه 2) ادامه »

چگونه مجموع جملات دنباله های حسابی حسابی و هندسی را بدست آوریم؟

سال گذشته و در کتاب ریاضی دهم با دنباله‌ی حسابی آشنا شدیم. تعریف دنباله حسابی دنباله‌ای است هر جمله آن ( غیر از جمله اول ) نسبت به جمله قبلی با عدد ثابتی جمع شده است ، به این عدد ثابت قدر نسبت گفته می‌گوییم. اگر جمله اول برابر a و قدر نسبت برابر d …

چگونه مجموع جملات دنباله های حسابی حسابی و هندسی را بدست آوریم؟ ادامه »