حل معادله درجه 4 با تغییر متغیر(تبدیل به معادله درجه 2)

اگر یک معادله درجه 4 بصورت ax4 + bx2 + c = 0 به ما بدهند که حل کنیم احتمالا در نگاه اول شوکه میشویم، که چگونه می توانیم این معادله درجه 4 را حل کنیم، در حالی که ما تا به حال فقط معادله درجه 2 را خوانده ایم. قطعا این جمله را می …

حل معادله درجه 4 با تغییر متغیر(تبدیل به معادله درجه 2) ادامه »