درسنامه دوم – زوایای مثلثاتی 30،45،60

  • آنچه خواهید آموخت : نحوه محاسبه نسبت های مثلثاتی sin , cos , tan درون یک مثلث قائم الزاویه برای زوایای 30 و 45 و 60 درجه ، معرفی جدول زوایای 30 و 45 و 60 با یک روش ابتکاری ، حل مسائل اولیه از زوایای مثلثاتی
  • زمان درسنامه : 25 دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : 11 سوال