درس 1 از 9
در حال پیشرفت

درسنامه اول – نسبت های مثلثاتی

3 مهر 1402
  • آنچه خواهید آموخت : معرفی نسبت های مثلثاتی سینوس ، کسینوس ، تانژانت ( sin , cos , tan ) در یک مثلث قائم الزاویه
  • زمان درسنامه : 27 دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : 9 سوال