آموزش ریاضی نهم – فصل پنجم ( عبارت های جبری – اتحادها )

· اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۹

سلام دوست خوبم ،
 به دوره آموزشی ریاضی نهم فصل پنجم خوش اومدین. فصل پنجم ریاضی نهم در مورد عبارت های جبری هستش ، در این دوره کلیه مثال ها و تمرینات کتاب درسی رو بصورت کامل در قالب ۱۱ درسنامه براتون حل کردیم ضمن اینکه در انتهای هر درسنامه تمریناتی مشابه همون درس برای تمرین و تکرار بیشتر وجود داره . برای مشاهده درسنامه های رایگان فصل چهارم ریاضی نهم به پایین همین صفحه مراجعه کنید.

درسنامه اول – بررسی یک جمله ای ها

 • آنچه خواهید آموخت : یک جمله ای های متشابه ، به توان رساندن متغیرها
 • زمان درسنامه : ۲۰
 • تعداد سوالات حل شده : ۷ سوال

درسنامه دوم – اتحاد مربع دوجمله ای

 • آنچه خواهید آموخت : فرق جمع و تفریق با ضرب متغیرها ، فرمول اتحاد مربع دو جمله ای ۲^(a+b)
 • زمان درسنامه : ۲۴ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۱۱ سوال

درسنامه سوم – تکمیل اتحاد مربع دو جمله ای

 • آنچه خواهید آموخت : فرم تفریق اتحاد مربع دو جمله ای ۲^(a+b)
 • زمان درسنامه : ۷ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۴ سوال

درسنامه چهارم – اتحاد مزدوج

 • آنچه خواهید آموخت : فرمول اتحاد مزدوج
 • زمان درسنامه : ۲۷ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۱۴ سوال

درسنامه پنجم – اتحاد جمله مشترک

 • آنچه خواهید آموخت : فرمول اتحاد جمله مشترک
 • زمان درسنامه : ۱۹ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۹ سوال

درسنامه ششم – تجزیه اتحاد جمله مشترک

 • آنچه خواهید آموخت : تجزیه اتحادهای جمله مشترک
 • زمان درسنامه : ۲۳ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۸ سوال

درسنامه هفتم – تجزیه اتحاد جمله مشترک(۲)

 • آنچه خواهید آموخت : مقدمات تجزیه اتحادهای جمله مشترک
 • زمان درسنامه : ۱۳ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۱۱ سوال

درسنامه هشتم – مسائل تکمیلی اتحاد های جمله مشترک

 • آنچه خواهید آموخت : مسائل پیشرفته تر اتحادهای جمله مشترک
 • زمان درسنامه : ۲۰ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۱۱ سوال

درسنامه نهم – تجزیه اتحادها با ضرایب مزاحم

 • آنچه خواهید آموخت : فاکتور گیری از ضرایب معادله درجه دوم برای ساده سازی
 • زمان درسنامه : ۱۴ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۵ سوال

درسنامه دهم – نامعادلات درجه اول

 • آنچه خواهید آموخت : نامعادلات درجه اول
 • زمان درسنامه : ۳۸ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۱۳ سوال

درسنامه یازدهم – مسائل تکمیلی نامعادلات درجه اول

 • آنچه خواهید آموخت : مسائل تکمیلی و سوالات پیچیده تر نامعادلات ، تبدیل عبارت های کلامی به بیان ریاضی
 • زمان درسنامه : ۱۹ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۹ سوال
ثبت نام نشده
یا US$ ۲۵

دوره شامل

 • ۱۱ درس‌ها