آموزش ریاضی دهم – فصل دوم ( مثلثات )

· مرداد ۵, ۱۳۹۹

دوست خوبم سلام ،
 به دوره آموزشی ریاضی دهم فصل دوم خوش اومدین. فصل دوم ریاضی دهم در مورد مثلثات هستش ، در این دوره آموزشی کلیه مثال ها و تمرینات کتاب درسی با ساده ترین شیوه ممکن بصورت کامل حل شده است. ضمنا در این فصل کلیه زوایای مثلثاتی رو با یک حقه به شما آموزش می دم علاوه بر اون با مفاهیم اولیه دایره مثلثاتی و کاربردهای اون آشنا می شوید . برای مشاهده درسنامه های رایگان فصل دوم ریاضی دهم به پایین همین صفحه مراجعه کنید.

درسنامه اول – نسبت های مثلثاتی

 • آنچه خواهید آموخت : معرفی نسبت های مثلثاتی سینوس ، کسینوس ، تانژانت ( sin , cos , tan ) در یک مثلث قائم الزاویه
 • زمان درسنامه : ۲۷ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۹ سوال

درسنامه دوم – زوایای مثلثاتی ۳۰،۴۵،۶۰

 • آنچه خواهید آموخت : نحوه محاسبه نسبت های مثلثاتی sin , cos , tan درون یک مثلث قائم الزاویه برای زوایای ۳۰ و ۴۵ و ۶۰ درجه ، معرفی جدول زوایای ۳۰ و ۴۵ و ۶۰ با یک روش ابتکاری ، حل مسائل اولیه از زوایای مثلثاتی
 • زمان درسنامه : ۲۵ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۱۱ سوال

درسنامه سوم – مسائل ترکیبی با مثلثات

 • آنچه خواهید آموخت : حل مسائل ترکیبی کتاب درسی با روابط مثلثاتی ، بررسی مسائل تحلیلی و شکلی فصل مثلثات
 • زمان درسنامه : ۲۸ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۹ سوال

درسنامه چهارم – مفهوم دایره مثلثاتی

 • آنچه خواهید آموخت : بررسی ناحیه های مثبت و منفی درون ربع اول ، دوم ، سوم و چهارم دایره مثلثاتی ، معرفی زوایای ۰ ، ۹۰ ، ۱۸۰ ، ۲۷۰ و ۳۶۰ درجه نسبت های مثلثاتی به کمک دایره مثلثاتی ( توجه : روش دایره مثلثاتی بسیار ویژه و ابتکاری هستش و این مدل تدریس فقط و فقط در سایت لپ کلام ارائه میشه )
 • زمان درسنامه : ۳۳ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۸ سوال

درسنامه پنجم – رسم معادله خط به کمک شیب خط ( tan θ )

 • آنچه خواهید آموخت : بدست آوردن معادله خطی y = mx + b با کمک شیب خط ( m=tanθ ) ، نکات تکمیلی در مورد محل برخورد نمودار با محور xها و محور yها
 • زمان درسنامه : ۲۱ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۷ سوال

درسنامه ششم – فرمول مساحت مثلث در حالت کلی

 • آنچه خواهید آموخت : بررسی فرمول مساحت مثلث در حال کلی به کمک زاویه میان دو ضلع مثلث ( S = ½ * a * b * sin θ ) ، محاسبه مساحت ۶ ضلعی منتظم ، محاسبه مساحت متوازی الاضلاع
 • زمان درسنامه : ۱۶
 • تعداد سوالات حل شده : ۹ سوال

درسنامه هفتم – اتحادهای مثلثاتی

 • آنچه خواهید آموخت : بررسی اتحادها و روابط اثباتی مثلثاتی ، بررسی فرمول های حفظی فصل ( Sin۲x + Cos۲x = 1 ، ۱ + tan۲x = 1/cos۲x و ….. )
 • زمان درسنامه : ۳۰ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۱۱ سوال

درسنامه هشتم – مسائل تکمیلی اتحادهای مثلثاتی

 • آنچه خواهید آموخت : بررسی مسائل تکمیلی اتحادهای مثلثاتی ، مسائل تکمیلی اتحادهای مثلثاتی با دایره مثلثاتی ، محاسبه سایر نسبت های مثلثاتی با کمک دایره مثلثاتی و …
 • زمان درسنامه : ۴۲ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۱۱ سوال

ثبت نام نشده
یا US$ ۲۰ هزار تومان

دوره شامل

 • ۸ درس