فرمول فاصله نقطه از خط ریاضی یازدهم

فرمول فاصله نقطه از خط

فرمول فاصله نقطه از خط به صورت زیر است :

فرمول فاصله نقطه از خط= a x 0 +b y 0 +c a 2 + b 2

توجه: فرمول فاصله نقطه از خط زمانی استفاده می‌شود که بخواهند کوتاه‌ترین فاصله بین یک نقطه و خط را محاسبه کنند. در این فرمول باید دقت کنید که فرمول خط زمانی استاندارد هست که تمامی اجزای معادله یک طرف تساوی بوده و طرف دیگر تساوی عدد صفر باشد.

مثال فاصله نقطه از خط

مثال) فاصله مبدا مختصات از خط 3x+4y=10 را بدست آورید.

اگر بخواهیم فاصله مبدا مختصات ( x=0 , y=0 )را از خط 3x+4y=10 بدست آوریم قبل از جاگذاری در فرمول بالا باید معادله خط را استاندارد کنیم و استاندارد سازی در این فرمول یعنی اینکه عدد 1 را باید به طرف راست تساوی ببریم تا کل معادله برابر صفر شود ، یعنی :

3x+4y=103x+4y10=0 d= 3×0+4×01 3 2 + 4 2 = 10 5 =2

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *