واسطه هندسی

✍آموزش کامل واسطه هندسی

همانند آنچه که در دنباله های حسابی واسطه حسابی رو بدست آوردیم برای دنباله های هندسی هم میشه واسطه هندسی رو تعریف کرد. یادآوری مفهوم دنباله های هندسی در کل دو دسته دنباله در کتاب درسی بررسی میشه ، دنباله حسابی و دنباله هندسی که دنباله هندسی به دنباله ای گفته میشه که در اون …

✍آموزش کامل واسطه هندسی ادامه »