دامنه توابع رادیکالی

دامنه توابع رادیکالی

یکی از مباحث مهم در ریاضی مبحث تابع هست ، هر تابعی که در ریاضی تعریف می شود دارای دامنه و برد است. در این میان یکی از توابع بسیار مهم ، تابع رادیکالی است که در این پست آموزشی می خواهیم دامنه تابع رادیکالی رو با هم بررسی کنیم. تابع رادیکالی چیست؟ توابع رادیکالی …

دامنه توابع رادیکالی ادامه »