حد و پیوستگی

رفع ابهام توابع رادیکالی

یکی از مهم ترین و سوال خیزترین سوالات امتحان نهایی در فصل حد بررسی رفع ابهام توابع رادیکالی می باشد . همانطور که در کتاب درسی سوم دانش آموزان تجربی و کتاب درسی حسابان دانش آموزان بچه های ریاضی مطرح شده است در هنگام محاسبه حدود توابع کسری پس از جاگذاری حد مورد نظر به …

رفع ابهام توابع رادیکالی ادامه »

حد توابع چند جمله ای

حد و پیوستگی توابع چند جمله ای

یکی از مهمترین و تست خیز ترین و عمیق ترین مطالب ریاضی بحث حد و پیوستگی توابع است که تاثیر بسیار عمیقی در ذهن دانش آموزان ایجاد کرده و رد پای این مطالب شاید بصورت مستقیم در فصل های دیگر تکرار نشود ولی در رسم نمودارها ، بررسی مشتق لحظه ای ، بررسی مفاهیمی همچون …

حد و پیوستگی توابع چند جمله ای ادامه »