بازگشت به دوره

دوره آموزشی دما و گرما فیزیک دهم تجربی

0% تکمیل شده
0/0 مرحله
  1. آموزش فصل چهارم فیزیک دهم ( مبحث دما و گرما )
    درسنامه اول - مفاهیم اولیه دما
  2. درسنامه دوم - انبساط طولی اجسام
درس 1 از 12
در حال پیشرفت

درسنامه اول – مفاهیم اولیه دما

8 خرداد 1402