قانون دوم نیوتن

قانون دوم نیوتن

در پست قبلی قانون اول نیوتن رو معرفی کردیم ، در این پست به بررسی قانون دوم نیوتن می‌پردازیم. تعریف قانون دوم نیوتن در حرکت یک جسم برایند نیروهای وارد بر جسم برابر حاصل ضرب نیرو در شتاب جسم می شود بنابراین فرمول قانون دوم نیوتن به صورت زیر تعریف می شود. ∑ F=ma اگر …

قانون دوم نیوتن ادامه »