فرمول میدان الکتریکی یکنواخت فیزیک یازدهم

اگر دو صفحه رسانای موازی باردار شود ، در بین این دو صفحه میدان الکتریکی یکنواخت ایجاد می‌شود که به آن میدان یکنواخت گفته می‌شود و فرمول آن از رابطه زیر بدست می آید.

E= |ΔV| d
  • در رابطه بالا منظور از E شدت میدان است
  • منظور از d کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه است
  • منظور از Δv بزرگی اختلاف پتانسیل بین دو نقطه از میدان الکتریکی یکنواخت است.

توجه : برای تشخیص منفی یا مثبت بودن اختلاف پتانسیل الکتریکی کافی است که به جهت حرکت در میدان الکتریکی دقت کنیم ، یعنی اگر….

  • جهت حرکت بار الکتریکی در جهت خطوط میدان الکتریکی باشند در این صورت اختلاف پتانسیل الکتریکی منفی است.
  • جهت حرکت خلاف جهت خطوط میدان الکتریکی باشد اختلاف پتانسیل الکتریکی مثبت خواهد بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *