چگالی

فرمول رابطه چگالی با تغییر دما

فرمول رابطه چگالی با تغییرات دما ρ2=ρ1/(1+β ΔT)

بر اثر تغییر دما جرم اجسام ثابت می ماند ولی حجم آنها تغییر می کند بنابراین طبق فرمول ρ = m/V می توان نتیجه گرفت که با تغییرات دما چگالی اجسام نیز تغییر خواهد کرد. مثال معروفی که برای این قسمت میشه زد سر رفتن شیر موقع جوشیدن هست ، در واقع اتفاقی که اینجا …

فرمول رابطه چگالی با تغییرات دما ρ2=ρ1/(1+β ΔT) ادامه »

فرمول چگالی مخلوط

✍آموزش سریع فرمول چگالی و چگالی مخلوط

چگالی چیست؟ اگر جرم یک جسم رو بر حجم جسم تقسیم کنیم ، چگالی جسم رو بدست آورده ایم. جرم جسم رو با m ، حجم جسم رو با v و چگالی جسم رو با ρ ( بخوانید رو ) نمایش می دهند بنابراین فرمول چگالی برابر خواهد بود با : ρ= m v →m=ρ×v …

✍آموزش سریع فرمول چگالی و چگالی مخلوط ادامه »

⚡آموزش سریع فرمول چگالی(حجم ظاهری،حجم حفره و..)

چگالی چیست؟ تعریف چگالی : نسبت جرم به حجم یک جسم رو چگالی می نامند. برای اینکه درک بهتری نسبت به چگالی داشته باشید به این نکته توجه کنید که یک سنگ بسیار کوچک اگر بر روی یک مایع مثلا آب انداخته بشه براحتی به انتهای اون میره ولی اگر یک چوب و یا یک …

⚡آموزش سریع فرمول چگالی(حجم ظاهری،حجم حفره و..) ادامه »

ویژگی های ماده

نماد چگالی در فیزیک چیست ؟

نسبت جرم به حجم یک جسم رو چگالی ( جرم حجمی ) اون جسم می گویند. همه ما بطور شهودی میدونیم که برخی از اجسام روی آب شناور باقی می مانند و برخی به درون آب فرو می روند بصورت مثال سنگی کوچک براحتی به اعماق آب فرو می رود ولی یک تنه ی درخت …

نماد چگالی در فیزیک چیست ؟ ادامه »