رسم معادله های خطی

فصل ششم ریاضی نهم در مورد خط و معادله های خطی هست ، قبل از هرچیزی باید بدونید که منظور ما از معادله های خطی چیه ؟ پس وقت رو تلف نکنیم بریم سر وقت فرمول معادله های خطی y = ax + b دقت کنین که در فرمول بالا یعنی در کلیه معادله های …

رسم معادله های خطی ادامه »