قضیه کار و انرژی

قضیه کار و انرژی فیزیک دهم

فصل سوم فیزیک دهم در مورد مباحث کار، انرژی و توان هست که در این درسنامه به بررسی قضیه کار و انرژی از این فصل می پردازیم. تو درسنامه قبلی مفهوم کار در فیزیک رو معرفی کردیم و دو روش برای بدست آوردن فرمول کار کل رو یاد گرفتیم، اما نکته ای که باید تو …

قضیه کار و انرژی فیزیک دهم ادامه »