ساده سازی کسرهای گویا ریاضی نهم

تو این پست اموزشی می خوایم باهم در مورد ضرب و تقسیم عبارت های گویا از فصل هفتم ریاضی نهم صحبت کنیم ، منظور از عبارت های گویا کسرهایی هستند که در صورت و مخرج اون کسرها عبارت هایی مثل 3x , 6×2 + 5x + 1 , 4×3 + 5×2 , 7x + 3×3 …

ساده سازی کسرهای گویا ریاضی نهم ادامه »