آموزش فرمول سرعت متوسط +(فیلم آموزشی)

محاسبه سرعت متوسط از رابطه مکان – زمان فرمول سرعت متوسط یکی از پایه‌ای ترین مفاهیم در فیزیک است قبل از اینکه با مفهوم سرعت متوسط آشنا شوید باید با مفهوم جابجایی و مسافت آشنا باشید. سرعت متوسط چیست؟ به نسبت جابجایی در یک حرکت تقسیم بر زمان حرکت سرعت متوسط می‌گویند. سرعت متوسط را به …

آموزش فرمول سرعت متوسط +(فیلم آموزشی) ادامه »