دینامیک

قانون اول نیوتن

قانون اول نیوتن بیان می کند که اگر بر یک جسم ساکن که بر روی سطح افقی قرار دارد هیچ نیرویی وارد نشود ، این جسم همچنان ثابت و بدون حرکت باقی می ماند ، همچنین اگر جسمی با تندی ثابت بر روی خط راست در حال حرکت باشد ، چنانچه برانید نیروهای وارد بر …

قانون اول نیوتن ادامه »

حرکت آسانسور

فیزیک دوم دبیرستان – دینامیک – حرکت آسانسور ها

آموزش فیزیک دوم دبیرستان – فصل سوم – درسنامه چهارم محاسبه نیروی عمودی تکیه گاه در حرکت آسانسور ها یکی از سوالاتی که در کتاب درسی مطرح شده است و دبیران و طراحان کنکور از آن سوالات زیادی مطرح می کنند محاسبه نیروی عمودی تکیه گاه در حرکت آسانسور است . در این مدل سوالات …

فیزیک دوم دبیرستان – دینامیک – حرکت آسانسور ها ادامه »

نیروی عمودی تکیه گاه

فیزیک دوم دبیرستان – دینامیک – نیروی عمودی تکیه گاه

آموزش فیزیک دوم دبیرستان  – فصل سوم – درسنامه اول نیروی عمودی تکیه گاه فصل سوم فیزیک سوم دبیرستان در مورد نیروها و برایند آنها آغاز می شود . هدف از این فصل این است که بتوانید نیروهای عامل حرک و مخالف حرکت را پیدا کرده و شتاب حرکت را بدست آورید در این میان با …

فیزیک دوم دبیرستان – دینامیک – نیروی عمودی تکیه گاه ادامه »