خازن

فرمول انرژی ذخیره شده در خازن

انرژی ذخیره شده در خازن + فیلم آموزشی

خازن چیست؟ خازن وسیله‌است در مدار الکتریکی که می‌تواند بار الکتریکی را در خود ذخیره کند ، در پست عوامل موثر بر ظرفیت خازن ، فرمول ظرفیت خازن رو بررسی کردیم و نکات لازم پیرامون ظرفیت خازن رو گفتیم. در این پست آموزشی می‌خواهیم در مورد فرمول انرژی ذخیره شده درون خازن صحبت کنیم. فرمول …

انرژی ذخیره شده در خازن + فیلم آموزشی ادامه »

خازن های متوالی

فرمول خازن های متوالی ( فیزیک نظام قدیم)

محاسبه بار الکتریکی و اختلاف پتانسیل در خازن های متوالی در درسنامه های قبلی فرمول های بار الکتریکی و اختلاف پتانسیل دو سر یک خازن بررسی شد و گفتیم که بار الکتریکی دو سر یک خازن با اختلاف پتانسیل دو سر آن از رابطه زیر بدست می آید. q = c v در این درسنامه …

فرمول خازن های متوالی ( فیزیک نظام قدیم) ادامه »

خازن های متوالی

ظرفیت معادل خازن های متوالی و موازی ( نظام قدیم )

در این پست آموزشی به بحث و بررسی پیرامون خازن های متوالی و موازی و نحوه یافتن ظرفیت معادل خازن های متوالی و موازی پرداخته می شود. اگر چندین خازن در یک مدار به هم متصل شود می توان کلیه خازن ها را با یک خازن کوچکتر و یا بزرگتر معادل کرد البته در مدارهای …

ظرفیت معادل خازن های متوالی و موازی ( نظام قدیم ) ادامه »

خازن

عوامل موثر بر ظرفیت خازن

در درسنامه عوامل موثر بر ظرفیت خازن به بحث و بررسی پیرامون عواملی که در آن ظرفیت یک خازن بیشتر و یا کمتر می شود پرداخته شده است قبل از این عوامل موثر بر ظرفیت خازن توضیح داده شود ابتدا باید تعریف دقیقی از خازن ارائه کنیم. یک خازن تخت شامل دو صفحه رسانای موازی …

عوامل موثر بر ظرفیت خازن ادامه »