ثابت فنر

نیروی فنر و آسانسور

فیزیک دوم دبیرستان – دینامیک – ترکیب نیروی فنر و آسانسور

آموزش فیزیک دوم دبیرستان – فصل سوم – درسنامه ششم ترکیب نیروی فنر و آسانسور در این درسنامه به بررسی ترکیب نیروی فنر و  آسانسورپرداخته شده است. در درسنامه های قبلی زمانی که یک جسم ساده درون یک آسانسور قرار داشت مورد بررسی قرار گرفت و حرکت آسانسور را در سه حالت ساکن ، سرعت ثابت …

فیزیک دوم دبیرستان – دینامیک – ترکیب نیروی فنر و آسانسور ادامه »

نیروی فنر

فیزیک دوم دبیرستان – دینامیک – نیروی فنر

آموزش فیزیک دوم دبیرستان – فصل سوم – درسنامه پنجم محاسبه نیروی فنر یکی از مواردی که فصل دینامیک مطرح شده است محاسبه نیروی فنر و تغییرات طول فنر است . اگر به یک فنر نیروی F وارد شود این فنر در اثر این نیرو تغییر طولی برابر Δx پیدا خواهد کرد رابطه بین این نیرو …

فیزیک دوم دبیرستان – دینامیک – نیروی فنر ادامه »