تعیین علامت عبارت درجه دوم با دلتا

تعیین علامت عبارت درجه دوم با دلتا

هدف این درسنامه آشنایی شما با تعیین علامت عبارت های درجه دوم ( P = ax2 + bx + c  ) با کمک گرفتن از علامت های دلتا هست ، برای تعیین علامت عبارت های درجه دوم با فرمول دلتا سه حالت مختلف میشه در نظر گرفت دلتا  منفی باشه ( کمتر از صفر )در …

تعیین علامت عبارت درجه دوم با دلتا ادامه »