تبدیل یکا فیزیک دهم ( حذف پیشوند - مدل اول )

آموزش تبدیل واحد فیزیک دهم (حذف پیشوند)

تبدیل یکا چیست؟ 🤔 برای اینکه بدرستی درک کنید تبدیل یکا به چه معناست نیاز هست که کمی مقدمه بگیم و یک یادآوری از علوم هفتم و هشتم داشته باشیم… هر متر چند سانتی متر ؟ هر یک متر معادل 100 سانتی متر هست هر کیلوگرم چند گرم هست ؟ هر کیلوگرم معادل 1000 گرم …

آموزش تبدیل واحد فیزیک دهم (حذف پیشوند) ادامه »