تابع

تابع جزء صحیح

✍آموزش سریع و کامل تابع جزء صحیح

تابع جز صحیح چه تابعی است ؟ تابع جز صحیح تابعی است که خروجی آن  همیشه یک عدد صحیح است. یعنی فاقد جزء اعشاری می باشد. این تابع رو می‌توان  اینگونه هم تعریف کردکه با جزء اعشاری عدد ورودی قهر است. نام این تابع مهم نشان دهنده همین موضوع است. اگر ورودی این تابع یک عدد اعشاری …

✍آموزش سریع و کامل تابع جزء صحیح ادامه »

ریاضی سوم تجربی – تابع – حل کسرهای گویا

آموزش ریاضی سوم تجربی –  فصل دوم – درسنامه دوم آموزش نحوه محاسبه و بدست آوردن ریشه های کسرهای گویا ** توجه توجه ** پیش نیاز مبحث محاسبه ریشه کسرهای گویا تسلط کامل بر اتحادهای مزدوج و جمله مشترک می باشد. در کتاب درسی موضوعی تحت عنوان محاسبه ریشه عبارت های گویا ( کسرهای گویا …

ریاضی سوم تجربی – تابع – حل کسرهای گویا ادامه »