تابع جزء صحیح

✍آموزش سریع و کامل تابع جزء صحیح

تابع جز صحیح چه تابعی است ؟ تابع جز صحیح تابعی است که خروجی آن  همیشه یک عدد صحیح است. یعنی فاقد جزء اعشاری می باشد. این تابع رو می‌توان  اینگونه هم تعریف کردکه با جزء اعشاری عدد ورودی قهر است. نام این تابع مهم نشان دهنده همین موضوع است. اگر ورودی این تابع یک عدد اعشاری …

✍آموزش سریع و کامل تابع جزء صحیح ادامه »