فرمول بار الکتریکی رو قورت بده (q=±ne)

بار الکتریکی چیست؟ هسته هر ماده ای از الکترون ، پروتون و نوترون تشکیل شده است ، هسته یک اتم در حالت کلی خنثی است زیرا در حالت عادی تعداد الکترون و پروتون های یک ماده با هم برابر هستند بنابراین اگر هسته یک اتم مقداری الکترون دریافت کند و یا الکترون از دست بدهد …

فرمول بار الکتریکی رو قورت بده (q=±ne) ادامه »