انتگرال Lnx

انتگرال lnx به روش آسان جدولی

در پستی جداگانه روش های انتگرال گیری به روش جزء به جزء را شرح دادیم. در این پست آموزشی قصد داریم شمارو با انتگرال Lnx آشنا کنیم. فرمول انتگرال Ln(x) به صورت زیر است. ∫ Ln(x)dx=xLnx−x+c اما اگر بخواهیم رابطه بالا رو اثبات کنیم باید از روش جزء به جزء استفاده کنیم . همانطور که …

انتگرال lnx به روش آسان جدولی ادامه »