الکتریسیته ساکن

فرمول بار الکتریکی رو قورت بده (q=±ne)

بار الکتریکی چیست؟ هسته هر ماده ای از الکترون ، پروتون و نوترون تشکیل شده است ، هسته یک اتم در حالت کلی خنثی است زیرا در حالت عادی تعداد الکترون و پروتون های یک ماده با هم برابر هستند بنابراین اگر هسته یک اتم مقداری الکترون دریافت کند و یا الکترون از دست بدهد …

فرمول بار الکتریکی رو قورت بده (q=±ne) ادامه »

تحلیل مثلث های شایع فصل

فیزیک سوم دبیرستان – بارهای الکتریکی -تحلیل مثلث

آموزش فیزیک سوم دبیرستان – بارهای الکتریکی – درسنامه سوم  تحلیل مثلث های مورد استفاده در این فصل در طول این فصل و در سوالات هماهنگ کشوری سال های گذشته و همچنین در متن کتاب درسی بارها و بارها از شما خواسته می شود که نیروی وارد بر یک بار الکتریکی را که در یک راس …

فیزیک سوم دبیرستان – بارهای الکتریکی -تحلیل مثلث ادامه »

قانون کلمب

فیزیک سوم دبیرستان – بارهای الکتریکی – نیروی بین سه بار الکتریکی

آموزش فیزیک سوم دبیرستان – بارهای الکتریکی – درسنامه دوم محاسبه نیروی بین سه بار بر روی یک خط راست در این درسنامه به بحث و بررسی نیروی بین سه بار الکتریکی بر روی یک خط راست پرداخته می شود در این حالت بارهای الکتریکی بر روی یک خط راست قرار گرفته اند بنابراین جهت …

فیزیک سوم دبیرستان – بارهای الکتریکی – نیروی بین سه بار الکتریکی ادامه »

محاسبات قانون کولن

محاسبات قانون کولن(تبدیل واحد میکروکولن به کولن)

یادآوری محاسبات قانون کولن در درسنامه محاسبات قانون کولن به بحث و بررسی پیرامون محاسبات اولیه فصل پرداخته می شود یعنی در  درسنامه محاسبات قانون کولن صرفا مطالبی در مورد محاسبات ریاضی و کار کردن با اعداد متداول فصل بارهای الکتریکی گفته خواهد شد. خلاصه نکاتی که در درسنامه محاسبات قانون کولن گفته می شود به شرح زیر …

محاسبات قانون کولن(تبدیل واحد میکروکولن به کولن) ادامه »