القای الکترو مغناطیسی

فیزیک سوم دبیرستان – القای الکترو مغناطیسی – شار مغناطیسی

آموزش فیزیک سوم دبیرستان – القای الکترو مغناطیسی – درسنامه اول بررسی عوامل و فرمول های شار مغناطیسی در این درسنامه به بررسی شار مغناطیسی پرداخته می شود . در فصل قبلی به طور خلاصه بیان شد که اگر یک ذره بار دار درون میدان مغناطیسی حرکت کند به آن نیرو وارد می شود ولی …

فیزیک سوم دبیرستان – القای الکترو مغناطیسی – شار مغناطیسی ادامه »