میانگین

آموزش سریع فرمول میانگین

شناخت اعداد و درک معنای اعداد همیشه یکی از مباحث مورد علاقه ریاضی‌دانان بوده است، اولین مفهومی که می‌توان از اعداد فهمید، مفهوم میانگین اعداد است، بصورت مثال معدلی که در کارنامه دانش آموزان نوشته می‌شود، میانگین نمرات دانش آموزان است. فرمول میانگین چگونه محاسبه می شود؟ میانگین گیری یعنی اینکه بدانیم به صورت متوسط …

آموزش سریع فرمول میانگین ادامه »