آمار و احتمال

اجتماع دو پیشامد

ریاضی سوم تجربی – احتمالات – اجتماع دو پیشامد

آموزش ریاضی سوم دبیرستان رشته تجربی – فصل اول – درسنامه چهارم اجتماع دو پیشامد ( مستقل – ناسازگار و …. ) در این جلسه آموزشی به بحث و بررسی پیرامون اجتماع دو پیشامد در حالت کلی پرداخته می شود . فرمول اجتماع دو پیشامد بصورت زیر محاسبه می شود . P( A U B …

ریاضی سوم تجربی – احتمالات – اجتماع دو پیشامد ادامه »

پیشامد مستقل

ریاضی سوم تجربی – احتمالات – پیشامد مستقل

آموزش ریاضی سوم دبیرستان – پدیده های تصادفی – درسنامه سوم بررسی پیشامد مستقل و پیشامد ناسازگار   با توجه به دو درسنامه قبلی انتظار می رود که با فضای نمونه ای که در واقع کل حالات موجود در یک تجربه تصادفی است بدرستی آشنا شده باشید و بتوانید تعداد اعضای فضای نمونه ای را بدرستی …

ریاضی سوم تجربی – احتمالات – پیشامد مستقل ادامه »

فضای نمونه ای

ریاضی سوم تجربی – احتمالات – فضای نمونه ای

آموزش ریاضی سوم دبیرستان – رشته تجربی – درسنامه اول پیشامد های و فضای نمونه ای در این درسنامه به بررسی فضای نمونه ای در پدیده های تصادفی پرداخته می شود و بعد از آن به بررسی پیشامدهای ممکن و در واقع به برآمد های ممکن در فضای نمونه ای پرداخته می شود . برای …

ریاضی سوم تجربی – احتمالات – فضای نمونه ای ادامه »

پیشامد تصادفی

پیشامد چیست ؟ انواع پیشامد ، اجتماع و اشتراک دو پیشامد

پیشامد تصادفی ،  حتمی ،  نشدنی ، متمم  ، اجتماع و اشتراک دو پیشامد ، پیشامدهای مستقل و ناسازگار بعد از آنکه فضای نمونه ای را شناختیم نوبت به مبحث پیشامد می رسد بصورت خیلی ساده می توان پیشامد تصادفی را به صورت زیر تعریف کرد. پیشامد تصادفی : هر زیر مجموعه ای از فضای نمونه …

پیشامد چیست ؟ انواع پیشامد ، اجتماع و اشتراک دو پیشامد ادامه »

فضای نمونه ای ( نظام قدیم )

همانطور که از تیتر فوق مشخص است کل درسنامه های گفته شده در این مجموعه منطبق بر آزمون های هماهنگ کشوری است و مثال های گفته شده و تمرینات حل شده بطور مستقیم و غیر مستقیم از تمرینات کتاب درسی و آزمون های هماهنگ کشوری طراحی و حل می شوند کل این مجموعه روندی آموزشی …

فضای نمونه ای ( نظام قدیم ) ادامه »