درس ۴ از ۱۴
در حال پیشرفت

درسنامه چهارم – مجموعه مرجع ، متمم یک مجموعه

مهر ۱۰, ۱۳۹۹
  • آنچه خواهید آموخت : بررسی مفهوم مجموعه مرجع و متمم یک مجموعه ، بررسی فرمول های ویژه متمم یک مجموعه
  • زمان درسنامه : ۳۷ دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : ۱۰ سوال