درس ۶ از ۱۴
در حال پیشرفت

درسنامه ششم – تحلیل مسائل با کمک نمودار ون

مهر ۱۰, ۱۳۹۹
  • آنچه خواهید آموخت : حل مساله های تحلیلی کتاب درسی با کمک نمودار ون
  • زمان درسنامه : ۲۷ دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : ۹ سوال