بازگشت به دوره

آموزش ریاضی نهم - فصل پنجم ( عبارت های جبری - اتحادها )

0% تکمیل شده
0/ 11 گام

شركت كنندگان1

درس 3 از 11
در حال پیشرفت

درسنامه سوم – تکمیل اتحاد مربع دو جمله ای

ژانویه 20, 2021
  • آنچه خواهید آموخت : فرم تفریق اتحاد مربع دو جمله ای 2^(a+b)
  • زمان درسنامه : 7 دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : 4 سوال

اگه زمان کافی برای مطالعه ندارین ، فقط 5 دقیقه اول درسنامه رو نگاه کنید.