درس 1 از 10
در حال پیشرفت

درسنامه اول – رابطه میان توان و رادیکال

آوریل 16, 2021
  • آنچه خواهید آموخت : آشنایی با فرجه 2 و 3 در رادیکال ها ، خارج کردن یک عدد از رادیکال ، کار کردن با اعداد منفی در رادیکال ها
  • زمان درسنامه : 20 دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : 7 سوال