درس 1 از 14
در حال پیشرفت

درسنامه اول – مجموعه اعداد

آوریل 16, 2021
  • آنچه خواهید آموخت : اجتماع ، اشتراک ، تفاضل مجموعه اعدد حقیقی ، اعداد گویا ، اعداد طبیعی و …
  • زمان درسنامه : 21 دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : 7 سوال