بازگشت به دوره

دوره آموزشی فصل ششم ریاضی دهم - ترکیبات

0% تکمیل شده
0/0 مرحله
درس 1 از 17
در حال پیشرفت

درسنامه اول – اصل جمع و اصل ضرب

3 مهر 1402
  • آنچه خواهید آموخت :
  • زمان درسنامه : – دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : – سوال