آموزش ریاضی نهم فصل دوم – عددهای حقیقی

· اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۹

سلام دوست خوبم ، به دوره آموزشی ریاضی نهم فصل دوم خوش اومدی.
فصل دوم ریاضی نهم در مورد اعداد حقیقی و قدرمطلق ها هستش که کل این فصل رو در قالب ۸ درسنامه میتونین یاد بگیرین ، در این دوره آموزشی کلیه مثال ها و تمرینات کتاب درسی با مثال های متنوع تدریس شده است. برای مشاهده درسنامه های رایگان فصل دوم ریاضی نهم به پایین همین صفحه مراجعه کنید.

درسنامه اول – نمایش اعداد روی محور

 • آنچه خواهید آموخت : نمایش بازه های باز و بسته اعداد بر روی محور ، بررسی کسرهای گویا ( ساده ، مختوم ، مرکب )
 • زمان درسنامه : ۳۳ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۹ سوال

درسنامه دوم – اجتماع ، زیرمجموعه ، تفاضل اعداد حقیقی ، گنگ ، گویا و …

 • آنچه خواهید آموخت : مثال های بیشتری از اجتماع و اشتراک مجموعه ها ، بررسی زیر مجموعه های گویا ، حقیقی و …
 • زمان درسنامه : ۲۳ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۱۴ سوال

درسنامه سوم – بدست آوردن عدد گویا بین دو کسر

 • آنچه خواهید آموخت : پیدا کردن یک کسر گویا میان دو کسر دیگر ، مرتب کردن کسرها از کوچک به بزرگ
 • زمان درسنامه : ۴۲ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۱۴ سوال

درسنامه چهارم – نمایش اعداد گنگ بر روی محور

 • آنچه خواهید آموخت : نمایش اعداد گنگ بر روی محور ، یاد آوری فرمول فیثاغورث
 • زمان درسنامه : ۳۴ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۱۳ سوال

درسنامه پنجم – مشخص کردن عدد گنگ میان دو عدد

 • آنچه خواهید آموخت : نمایش اعداد گنگ بر روی محور ، یاد آوری فرمول فیثاغورث
 • زمان درسنامه : ۳۴ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۱۳ سوال

درسنامه ششم – ساده کردن کسرهای تو در تو

 • آنچه خواهید آموخت : مخرج مشترک گیری کسرهای ساده ، روش سریع جمع یک عدد صحیح با یک کسر ، ساده کردن کسرهای مخلوط و تو در تو
 • زمان درسنامه : ۴۰ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۹ سوال

درسنامه هفتم – مفاهیم اولیه قدرمطلق

 • آنچه خواهید آموخت : مخرج مشترک گیری کسرهای ساده ، روش سریع جمع یک عدد صحیح با یک کسر ، ساده کردن کسرهای مخلوط و تو در تو
 • زمان درسنامه : ۴۰ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۹ سوال

درسنامه هشتم – مسائل تکمیلی قدرمطلق

 • آنچه خواهید آموخت : مسائل ترکیبی قدرمطلقی و رادیکالی
 • زمان درسنامه : ۳۳ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۱۲ سوال
ثبت نام نشده
یا US$ ۲۵

دوره شامل

 • ۸ درس‌ها