درسنامه چهارم – نوشتن زیر مجموعه ها

  • آنچه خواهید آموخت : نوشتن تمام زیر مجموعه های یک مجموعه ، فرمول تعداد زیرمجموعه ها ، مثال های ترکیبی عضویت و زیر مجموعه ( از دقیقه 23 تا انتها )
  • زمان درسنامه : 30 دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : 10 سوال

یه جمله خوب :
اندازه و ارزش هر کس به اندازه همت و تلاش اوست

ملاحظات : اگه زمان کافی برای مطالعه ندارین فقط 23 اول این درسنامه رو نگاه کنین.