درسنامه سوم – زیر مجموعه ها

  • موضوع درسنامه : بررسی نمودار وِن ، مفهوم عضویت و عدم عضویت در مجموعه ها ، مفهوم عضویت و عدم عضویت در مجموعه ها
  • زمان درسنامه : 31 دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : 7 سوال

قبل از شروع درسنامه یک جمله خوب رو با هم بخونیم.
هرگاه از کاری ترسیدی ، خود را به کام آن بینداز زیرا ترس شدید از آن کار ، دشوارتر و زیان بارتر از اقدام به آن کار است. توضیح اینکه حس عذاب وجدان بخاطر تمام نکردن کارها از تلاش و سختی کشیدن برای انجام اون کار کمتره

ملاحظات : چنانچه وقت کافی ندارید و شب امتحانی هستید فقط 21 دقیقه اول این درسنامه را مشاهده کنید.