درسنامه اول – رسم توابع سهمی شکل

  • آنچه خواهید آموخت : تشخیص سهمی ها ، استاندارد کردن سهمی ها ، پیدا کردن ضرایب سهمی ها ، رسم معادله سهمی به کمک پیدا کردن راس سهمی ( روش نقطه یابی )
  • زمان درسنامه : 35 دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : 10 سوال