ریاضی دهم – فصل پنجم ( تابع )

· مرداد ۶, ۱۳۹۹

دوست خوبم سلام ،
 به دوره آموزشی ریاضی دهم فصل پنجم خوش اومدین. فصل پنجم ریاضی نهم در مورد مفهوم تابع هستش ، در این دوره آموزشی با مفهوم تابع خطی ، تابع یک به یک ، نمایش تابع به عنوان زوج مرتب ، تشخیص تابع از روی نمودار ، تشخیص تابع از روی ضابطه و … آشنا می شین. ضمنا در این دوره کلیه مثال ها و تمرینات کتاب درسی ریاضی نهم درسی بصورت کامل در قالب ۹ درسنامه براتون حل کردیم ضمن اینکه در انتهای هر درسنامه تمریناتی مشابه همون درس تحت عنوان ” تمرین در منزل ” برای تمرین و تکرار بیشتر وجود داره . برای مشاهده درسنامه های رایگان فصل پنچم ریاضی دهم به پایین همین صفحه مراجعه کنید.

درسنامه اول – مفاهیم اولیه تابع

 • آنچه خواهید آموخت : نمایش تابع به عنوان زوج مرتب ، بررسی تابع بودن یا نبودن در قالب نمودار ، بررسی شرایط تابع بودن یا نبودن
 • زمان درسنامه : ۲۸ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۱۳ سوال

درسنامه دوم – تابع بودن یا نبودن مساله این است!

 • آنچه خواهید آموخت : بررسی تابع بودن یا نبودن یک زوج مرتب با بررسی مولفه های x , y
 • زمان درسنامه : ۱۹ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۶ سوال

درسنامه سوم – دامنه و برد یک تابع

 • آنچه خواهید آموخت : بررسی دامنه و برد یک تابع از روی رسم نمودار ، پیدا کردن دامنه و برد تابع از روی نمایش زوج مرتب تابع
 • زمان درسنامه : ۲۸ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۱۰ سوال

درسنامه چهارم – مقدار دهی تابع

 • آنچه خواهید آموخت : آشنایی با مفهوم مقدار دهی توابع y=f(x) و y=f(f(x))
 • زمان درسنامه : ۳۰ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۱۰ سوال

درسنامه پنجم – تابع خطی

 • آنچه خواهید آموخت : آشنایی با تابع خطی f(x) = a x + b ، محاسبه دامنه و برد تابع خطی و مقداردهی تابع خطی
 • زمان درسنامه : ۲۹ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۷ سوال

درسنامه ششم – تابع همانی و تابع ثابت

 • آنچه خواهید آموخت : آشنایی با تابع ثابت و تابع همانی ( y = x , y = a , x = a )
 • زمان درسنامه : ۳۲ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۱۲ سوال

درسنامه هفتم – توابع چند ضابطه ای(قطعه ای)

 • آنچه خواهید آموخت : آشنایی اولیه با توابع چند ضابطه ای ، مقدار دهی توابع چند ضابطه ای ، رسم توابع چند ضابطه ای
 • زمان درسنامه : ۲۲ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۱۲ سوال

درسنامه هشتم – تابع چند ضابطه ای ( قطعه ای )

 • آنچه خواهید آموخت : آشنایی با مقدار دهی توابع چند ضابطه ای ، رسم توابع چند ضابطه ای و قطعه ای ، محاسبه دامنه و برد توابع چند ضابطه ای
 • زمان درسنامه : ۴۰ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۱۲ سوال

درسنامه نهم – رسم توابع به کمک انتقال

 • آنچه خواهید آموخت : رسم توابع قدرمطلقی به کمک مفاهیم انتقال تابع ، رسم توابع سهمی شکل به کمک انتقال تابع
 • زمان درسنامه : ۳۰ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۱۳ سوال
ثبت نام نشده
یا US$ ۲۵ هزار تومان

دوره شامل

 • ۹ درس