جمع بندی اورژانسی فرمول های چگالی فیزیک دهم

تو این پست آموزشی میخواهیم در قالب یک ویدئوی کوتاه فرمول های چگالی فیزیک دهم رو بصورت فشرده و اورژانسی براتون جمع بندی کنیم . بصورت خلاصه تو این درسنامه کلیه فرمول های چگالی بصورت سریع مرور می شود.

مواردی که قراره تو این درسنامه مرور کنیم به شرح زیر است…
* فرمول چگالی ( تعریف فرمول چگالی )
* فرمول چگالی مخلوط
* حجم ظاهری و حجم واقعی در فیزیک دهم