آموزش کامل دینامیک ( فصل دوم فیزیک دوازدهم تجربی )

· ژانویه 19, 2021

در فصل دوم فیزیک دوازدهم راجع به مبحث دینامیک صحبت می شود ، بصورت خلاصه این فصل در مورد انواع نیروی وارد بر اجسام صحبت می کند. در کتاب علوم نهم خواندیم که اگر فقط یک نیروی موثر بر جسمی وارد شود در این صورت فرمول نیرو بصورت F = ma خواهد بود یعنی نیرو برابر خواهد بود با جرم ضرب در شتاب جسم ، اما این همه داستان نیست و اگر پای اصطکاک و یا نیروهای دیگری در میان باشد کمی مساله پیچیده تر می شود. در حالت کلی فرمول نیرو به صورت زیر است.

ΣF = ma

اگه رابطه بالارو بخواهیم معنی کنیم به فرم زیر در میاد

شتاب × جرم = نیروهای مخالف حرکت – نیروهای موافق حرکت

نیروی اصطکاک

در کتاب فیزیک دهم کمی با مفهوم نیروی اصطکاک آشنا شدید و در این فصل اطلاعات بیشتر در مورد نیروی اصطکاک کسب می کنیم ، در کل دو نوع اصطکاک داریم ، اصطکاک جنبشی و اصطکاک ایستاتی

اصطکاک ایستایی به قبل از حرکت جسم بر میگردد و با نیروی وارد شده بر جسم مخالفت می کند و مانع حرکت می شود و هنگامی که جسم به آستانه حرکت برسد به حالت بیشینه خودش یعنی fsmax می رسد و بعد از این حالت هنگامی که جسم شروع به حرکت کنید با نوعی از اصطکاک روبرو هستیم که به آن اصطکاک جنبشی می گویند و با نماد fk نمایش می دهند. فرمول های اصطکاک بصورت خلاصه به سه حالت زیر تقسیم بندی می شوند…

📌 قبل از حرکت جسم

📌 آستانه حرکت جسم

📌 جسم در حال حرکت

fs = F

fsmax = μs × FN

fk = μk × FN

تمامی تمرینات و مثال های فصل دوم فیزیک دوازدهم درون این دوره آموزشی تحلیل و بررسی شده است و همچنین نمونه سوالات متنوعی از آزمون های سال های گذشته نیز درون این دوره برای دانش آموزان قرار گرفته است.

بررسی حرکت آسانسورها

در حرکت آسانسورها سه دسته کلی داریم
🔸 حرکت آسانسور با شتاب ثابت رو به پایین باشه که در این حالت نیروی mg میشه عامل حرکت و نیروهای مخالف جهت حرکت آسانسور میشن مخالف حرکت
🔸 حرکت آسانسور با شتاب ثابت رو به بالا باشه که در این حالت نیروی FN میشه عامل حرکت و نیروهای مخالف جهت حرکت آسانسور میشن مخالف حرکت
🔸 حرکت آسانسور با سرعت ثابت باشه که در این حالت جسم رو میشه بدون حرکت در نظر گرفت

حرکت آسانسور با شتاب ثابت رو به پایین

mg – FN = ma

حرکت آسانسور با شتاب ثابت رو به بالا

FN – mg = ma

نیروی گرانشی بین دو جسم

بین هر دو جسم با جرم m1 و m2 نیروی جاذبه ای وجود داره که به این نیرو ، نیروی گرانشی گفته می شود ، در واقع به علت همین نیروی گرانشی جاذبه ای تمامی اجسام به سمت زمین جذب می شوند. یعنی بصورت مثال وقتی یک جسم مثلا یک مداد رو اگر رها کنیم به سمت زمین جذب می شود. فرمول نیروی گرانشی به صورت زیر هست

فرمول نیروی گرانشی

F = G m1 m2 / R2

ثبت نام نشده
یا $ 35 هزار تومان

دوره شامل

  • 7 درس