درسنامه چهارم – مجموعه مرجع ، متمم یک مجموعه

  • آنچه خواهید آموخت : بررسی مفهوم مجموعه مرجع و متمم یک مجموعه ، بررسی فرمول های ویژه متمم یک مجموعه
  • زمان درسنامه : 37 دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : 10 سوال