درس 6 از 16
در حال پیشرفت

درسنامه ششم – تحلیل مسائل با کمک نمودار ون

1 خرداد 1402
  • آنچه خواهید آموخت : حل مساله های تحلیلی کتاب درسی با کمک نمودار ون
  • زمان درسنامه : 27 دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : 9 سوال