درس 3 از 16
در حال پیشرفت

درسنامه سوم – بازه باز و بسته اعداد

1 خرداد 1402
  • آنچه خواهید آموخت : مفهوم بازه اعداد باز و بازه اعداد بسته و نحوه نمایش آن بر روی محور ، اجتماع و اشتراک بازه اعداد
  • زمان درسنامه : 39 دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : 13 سوال