درس 7 از 16
در حال پیشرفت

درسنامه اول – مفهوم دنباله اعداد

1 خرداد 1402
  • آنچه خواهید آموخت : بررسی فرمولی الگوی خطی ، tn = a*n + b ، بررسی مفهوم دنباله
  • زمان درسنامه : 28 دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : 6 سوال