درسنامه دوم – ساده سازی عبارت های توانی

  • آنچه خواهید آموخت : ضرب و تقسیم اعداد توان دار با پایه برابر یا توان برابر ، نکات مربوط به توان های زوج و فرد یک عدد منفی
  • زمان درسنامه : 41 دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : 7 سوال

اگه زمان کافی برای مطالعه ندارین ، فقط 34 دقیقه اول درسنامه رو نگاه کنید.