درسنامه اول – بررسی یک جمله ای ها

  • آنچه خواهید آموخت : یک جمله ای های متشابه ، به توان رساندن متغیرها
  • زمان درسنامه : 20
  • تعداد سوالات حل شده : 7 سوال

اگه زمان کافی برای مطالعه ندارین ، فقط 15 دقیقه اول درسنامه رو نگاه کنید.